Αιτήσεις για τα Νιτρικά με ένα κλικ στο ΟΣΔΕ του 2017

Απόφαση για το ΟΣΔΕ και την οργάνωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων
14 Μαρτίου 2017
Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ταυτόχρονα με δηλώσεις ΟΣΔΕ
14 Μαρτίου 2017

Αιτήσεις για τα Νιτρικά με ένα κλικ στο ΟΣΔΕ του 2017

Πρόσκληση µε αναδροµική ισχύ για τις φθινοπωρινές (περσινές) και τις εαρινές σπορές µε ένα κλικ στο ΟΣ∆Ε του 2017 ή µε πρώτο έτος εφαρµογής το 2018 είναι τα δύο σενάρια που εξετάζονται από τους ιθύνοντες για το νέο πρόγραµµα νιτρικών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.

Μέχρι στιγµής αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι αναµένεται µία προδηµοσίευση του Μέτρου αρχές Απριλίου πιθανώς υπό τη µορφή διαβούλευσης όπως για παράδειγµα µε τους Νέους Αγρότες, χωρίς όµως να έχει δοθεί κάποιος σαφής χρονικός ορίζοντας για την τελική πρόσκληση, η οποία τοποθετείται από ορισµένους µελετητές το φθινόπωρο.

Όσον αφορά το σενάριο αναδροµικότητας, που είναι και αυτό για το οποίο πιέζουν οι συντελεστές του χώρου να εφαρµοστεί, θα αφορά όσους έχουν ήδη καλλιεργητικό σχέδιο και ακολουθούν είτε αµειψισπορά µε ξηρική είτε αγρανάπαυση από το περασµένο φθινόπωρο ή από φέτος την άνοιξη, συνεχίζοντας ουσιαστικά τις δεσµεύσεις τους από την προηγούµενη πρόσκληση. Αν γίνει αυτό, τότε µε το άνοιγµα του ΟΣ∆Ε (15 Μαρτίου) οι παραγωγοί αυτοί θα µπορούν να το δηλώσουν, και όταν βγει η πρόσκληση ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα κάνει τους επιτόπιους ελέγχους ώστε να µην χαθεί το 2017 ως έτος εφαρµογής. Αλλιώς, ως πρώτο έτος εφαρµογής θα ληφθεί υπόψη το 2018. Ιδανικά η προδηµοσίευση για να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόµενοι, σύµφωνα µε γεωπόνους-µελετητές, είναι να βγει πριν το άνοιγµα του ΟΣ∆Ε, δηλαδή µέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα.

Πηγή : agronews.gr